Een teer onderwerp ... voor nicotieners

‘Een teer onderwerp ... voor nicotieners’ is een interactief antirookpakket voor scholen en jongeren. Het omvat verrassende weetjes over gezondheid en ziekte en over de gevolgen van roken. Alle info vind je via de website “teeronderwerp.be” Er zijn o.a. een volledig uitgewerkte activerende en interactieve powerpointpresentatie en een handleiding beschikbaar voor de lesgever. Het is een kant-en-klaar, laagdrempelig pakket waarmee leerkrachten en andere geïnteresseerden meteen zelf aan de slag kunnen in de klas of in de jeugdvereniging. Deze webcast toont de volledige presentatie gegeven door Prof. dr. Filip Lardon, hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Zijn kankerexpertise vertaalde hij inmiddels in twee boeken voor het grote publiek. Naast kankeronderzoek is het zijn missie om jongeren weg te houden van de sigaret door ze op een interactieve manier te informeren over de vreselijk nadelige effecten ervan. Hij bereikte al tal van scholen met zijn voordrachten. Met dit lespakket wil hij die missie nog beter verspreiden en sneller realiseren. Voor zijn informatie- en sensibiliseringscampagnes ontving hij de Prijs Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen.